Śledź nas na:

Psychologia wychowawcza - Artykuły

  • liczba prac:

Społeczny charakter wychowania

Środowisko wychowawcze - specjalnie wytworzony obszar, w którym kształtuje się jednostkę, która ma wejść w ramy określonej grupy.

Wszystko o ADHD

PLAN WYKŁADU 1.      Ujecie definicyjne ADHD 2.      Etiopatogeneza zaburzenia 3.      Typologia zburzenia 4.      Objawy w zależności od wieku 5.      Formy pomocy

Złożone zaburzenie rozwojowe - ADHD

ADHD - złożone zaburzenie rozwojowe znane od ponad 150 lat. Przechodziło liczne przeobrażenia nazewnicze, w zależności od zachowania dzieci, środowiska, okoliczności w jakiej te objawy się ujawniły. Dzieci takie najczęściej noszą przydomek „żywego srebra", „urwipołcia", „wiercipięty" itp.

Niedostosowanie społeczne

Niedostosowanie - jest produktem procesu nieprzystosowania się jednostki do grupy, rodziny. Przystosowanie jest dymencjonalne, jest to cecha ciągła, którą można mierzyć na skali.

Trudności wychowawcze

wg H. Kaja Trudności wychowawcze to wypaczone, społecznie niepożądane i uporczywie występujące formy zachowania dzieci niekorzystne dla ich rozwoju i udaremniające współżycie i współpracę.

Przemoc

Rozumienia przemocy: Obuchowska – przemoc w wychowaniu jest to oddziaływanie wychowawcy na wychowanka siłą fizyczną lub psychiczną w celu przymuszenia go do podporządkowania się woli wychowawcy.