Śledź nas na:Społeczny charakter wychowania

Środowisko wychowawcze - specjalnie wytworzony obszar, w którym kształtuje się jednostkę, która ma wejść w ramy określonej grupy.

Na środowisko wychowawcze składają się 3 elementy:
1. Rodzina
2. Grupa rówieśnicza
3. Otoczenie sąsiedzkie

Instytucje wychowawcze- celowe, planowe. Sposoby urabiania postaw i wartości:
1. Nauczanie indywidualne
2. Kształcenie szkolne- grupowe urabianie postaw i wartości
3. Instytucje wychowawcze pośredniego- książki, podręczniki, przekaz medialny (nie ma bezpośredniego kontaktu z nauczycielem)

Te instytucje oddziaływają na środowisko wychowawcze Wychowanie zinstytucjalizowane- celowe działanie wychowawcze
Wychowanie niezistytucjalizowane - to działanie tych instytucji w kontekście uwarunkowania społecznego- to niezaplanowane, spontaniczne impulsu uwarunkowań zintytucjalizowanych.

Zasady izomorfizmu - rozwoju społecznego i osobowościowego.
Współbieżność, współzależność
- każda społeczność produkuje takie jednostki, które są jej potrzebne
rolnictwo produkcja poproduktywność

Działo się niezależnie i spontanicznie wznawiało się w czasie, dlatego zmienia się społeczeństwo, a w związku z tym zmienia się osobowość człowieka (to jest ta współbieżność)
Rodzina - mała grupa społeczna, której członkowie połączeni są małżeństwem, więźiami pokrewieństwa siecią wzajemnych zależności i stosunków społecznych prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i partię specyficzne role społeczeństwa.

Krewny- posiada biologiczne więzi z innymi członkami rodziny
Powinowaty- stał się członkiem rodziny i będzie przekazywał materiał genetyczny w wyniku związku małżeńskim (np.: mąż, teściu, teściowa).
Rodzina jest grupą pierwotną.Zobacz także