Śledź nas na:Typy trudności wychowawczych.

Wg. Kaji są 4 kryteria wyodrębniania trudności wychowawczych:

1. Aktywności – aktywność własna jest określana przez naszą biologię, jest pierwotną potrzebą. Są różne potrzeby aktywności: jednostki bierne i żywe.

Skrajne mogą spowodować trudności wychowawcze.

Trudności adaptacji mogą być dwojakiego rodzaju: motoryczne, ruchowe (sfera ruchowa) i umysłowe, trudności w koncentracji uwagi (sfera umysłowa).

2. Typu układu nerwowego, może być:

Słaby typ układu nerwowego – np. melancholik; układ niewydolny, lękliwy; po pewnym czasie musi odpocząć, żeby ponownie się skoncentrować. Może stanowić bazę dla zachowania biernego.

Silny typ układu nerwowego - to choleryk, flegmatyk. Układ jest odporny, wydolny, nawet w niekorzystnych warunkach.

Równowaga jest korzystna z punktu widzenia trudności wychowawczych.

3. Kontaktowość – to umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów między ludźmi. Jedni nie mają problemów z nawiązywaniem kontaktów, innym sprawia to trudność.

Słaby typ układu nerwowego to predyspozycje do onieśmielenia społecznego w kontaktach, niepewność, lękliwość, brak wiary w siebie.

Agresja powstaje w związku z silnym typem układu nerwowego. Zachowania agresywnego uczymy się w życiu, gdy mamy silny typ układu nerwowego.

4. Uspołecznienie- być uspołecznionym to przyjąć normy, zasady w danej społeczności; to liczenie się z wymaganiami społecznymi.

Antyspołeczne zachowanie – to aktywne przeciwstawienie się wymaganiom społecznym.

Aspołeczne zachowanie – to bierny, ale niegodzący się z normami opór; to zachowanie nieaprobowane społecznie.

Jeśli agresywny i żywy to może spowodować postawy antyspołeczne (nie akceptacja i walka z normami społecznymi)

Nieśmiałe, bierne – aspołeczne, bierne nie godzą się z normami.

Zaburzenia w zakresie uspołecznienia. Podtypy trudności wychowawczych (objawy):

 • obniżona wrażliwość moralna
  1. obniżona wrażliwość na uwagi (odbicie od świadomości); to ci co nie współczują
  2. brak zainteresowania
  3. brak zainteresowania własną przyszłością
  4. brak trwałości zainteresowań pozytywnych.
  5. pojawianie się zainteresowań innych np. nadmierna koncentracja na stroju; nawet fiksacje
  6. nadmierne zainteresowanie seksem
  7. brak poczucia obowiązku
 • negatywna postawa wobec dorosłych
  1. bunt
  2. bierny opór
  3. odrzucane pomocy
  4. próba domagania się przywilejów
 • negatywne czyny

Spionek i Obuchowska uważają: Początkowy brak w uspołecznieniu ujawnia się w nerwowości zachowania i w nerwicach. Nerwowość jest wtórnym nabytkiem w życiu. Przejawia się w: tiki, czerwienienie się, bladnięcie, bezsenność, braki w koncentracji, omdlenia. Negatywne czyny: kłamstwa, kradzieże, wagary, picie alkoholu, narkotyki, czyny przestępcze..Zobacz także