Śledź nas na:Rodzina - środowisko wychowawcze.

Przemiany, zadania rodziny wg Marii Ziemskiej, rodzina jako grupa społeczna.

PRZEMIANY (nurty)

 1. przemiany mąż - żona, matka- ojciec – Postępuje egalitaryzacja (ustosunkowana coraz bardziej równoprawne) między nimi, brak hierarchii między płciami. Przez to, że kobiety kształcą się , pracują to jest powód przemian
 2. rodziny – starzenie się społeczeństwa.

ZADANIA RODZINY (funkcje) wg Marii Ziemskiej

 1. prokreacjyjna
  psych. – w rodzinie powstają najdogodniejsze warunki do zaspakajania potrzeb np. seksualnych
  socj. – zaspakajanie potrzeb społecznych (polska rodzina jest dysfunkcjonalna w tej dziedzinie)
 2. produkcyjna – czynności produkcyjne dla zaspakajania potrzeb materialnych, duchowych rodziny. Dzięki pełnieniu tych funkcji produkcyjnych społeczeństwo ma zabezpieczenie (duże bezrobocie powoduje dysfunkcjonalności)
 3. usługowo- opiekuńcza – naturalna potrzeba posiadanie i chowania swoich dzieci. Opieka nad dziećmi i starszymi wyręcza państwo od tego obowiązku.
 4. socjalizacyjna- rodzina jest najkorzystniejszym środowiskiem wprowadzania dziecka w świat kultury społecznej. Rodzina jest środowiskiem w którym stawiane są wymagania, rodzina uspołecznia. Państwo korzysta bo uzyskuje "zdrowego" społecznie obywatela.
 5. psychologiczno- higieniczna – każdy człowiek (dziecko) ma liczne potrzeby emocjonalne, bezpieczeństwa, wsparcia. Jeśli rodzina zaspakaja potrzeby emocjonalne dzieci są otwarte, ufne, pewne siebie, aktywne i itp. Brak zaspakajania tych potrzeb powoduje odwrotność.

RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA

Grupa wytwarzająca normy, wartości w toku interakcji człowieka pełni określone role, wypracowuje pozycje społeczne. Rodzina jest grupą naturalną, w sposób spontaniczny tworzy więzi.

Rodzina jako grupa pierwotna (Ch.Cooleya)

 1. grupa pierwotna – to bezpośredniość kontaktów, twarzą w twarz.
 2. kontakty są bliskie, uczuciowe
 3. współdziałanie w realizacji zadań

Rodzina jest grupą otwartą. Każda rodzina ma swój temat (cel), czasem zamyka się w domu, czasem jest otwarta na nowe wpływy. Starzy - tradycja, młodzi - nowe, rodzice - dominują. Ścieranie się wartości. Następuje hierarchizacja wartości. Walka między pokoleniowa jest wieczna.

normy
wartości
role społeczne
ustosunkowanie

V

sytuacje społecznie

V

doświadczenia społeczne

V

zachowania
(osobowość)

Nastawienie do norm:

 • autokratyczny - wymagający podporządkowania; stosuje kary
 • liberalny - nie odwołuje się do kar; norma jest stawiana, ale nie robi się nic w celu jej sprawdzenia


Zobacz także